Bekeerd en verder

Heb je Jezus Christus aangenomen als je persoonlijke redder? Gefeliciteerd! Dat is de beste beslissing die je ooit hebt genomen. Maar misschien vraag je je af wat het allemaal precies inhoudt. Wat is er met me gebeurd?

De Bijbel zegt daar het volgende over: 


Wat God heeft gedaan

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16)

 

Wat jij hebt gedaan

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, (Johannes 1:12)

 

Je bent een nieuw persoon

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. (2 Corinthiërs 5:17) 


Je hebt nu de volheid van het leven

want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. (Kolossenzen 2:9,10) 


Je hoort nu bij Gods familie

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. (Romeinen 8:16)


Nu kun je God onder ogen komen

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. (1 Johannes 4:17)

 

Ga verder in de juiste richting

God heeft geweldige beloftes die Hij waar wil maken in je leven. Maar die beloftes zijn wel verbonden aan Zijn Woord. Wanneer je leert te doen wat de Bijbel zegt zullen Gods beloftes realiteit gaan worden in je leven.

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.    1Johannes 5:12

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des leven; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.    Johannes 6:35

Als je Jezus echt de Heer (koning) van je leven hebt gemaakt, handel er dan ook naar.

1. Lees je bijbel om Jezus beter te leren kennen.

2. Praat met God in gebed (in je eigen woorden).

3. Vind een kerk waar de Bijbel als het complete Woord van God wordt geleerd en als hoogste gezag wordt erkend.

4. Vertel anderen over Christus.

5. Volg Jezus voorbeeld en laat je dopen. (Matteus 3:13-17; Handellingen 2:38)

 

We willen je daarbij helpen

Neem gerust kontakt met me op: Pastor Roger Lanters, 06-42345584, Email: rlanters@filternet.nl

Of bezoek een van onze kerkdiensten van Evangelie gemeente De Deur Alphen aan den Rijn:

Zondag 11.00u en 18.00u

Woensdag 19.30u

Locatie: Schoolgebouw de Tamboerijn, Van Nesstraat 8, (zij-ingang JP Coenlaan).