De kerkdienst

De diensten zijn toegankelijk voor iedereen en bestaan uit samenzang, lofprijzing en een preek. Ook is er is gelegenheid voor gebed.

Jong en oud komen samen om te horen naar het Woord van God, de Bijbel en Jezus Christus veranderd er levens.

Zo is er ook hoop voor uw leven, kom langs en ontdek het zelf!